Editors i Consell editorial


  Editors  

Dr. Francesc Palmero Cantero
Universitat Jaume I de Castelló

Dr. Francisco Martínez Sánchez
Universidad de Murcia

Director tècnic

Manuel Mollar Villanueva
Universitat Jaume I de Castelló

Editor en línia

Jordi Pilar Campos
Universitat jaume I de Castelló

Secretari tècnic

Víctor A. García Palacios
Universitat Jaume I de Castellón

  Consell editorial  
 

Dra. Alicia Breva-Asensio
Universidad de Sevilla
Dra. Ana Mª García-León
Universidad de Jaén
Dr. Antonio Cano-Vindel
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Antonio Clemente
Universidad de Valencia
Dr. Antonio Puente
University of North Carolina at Wilmington
Dr. Arnoldo Téllez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Dr. Carlos G. Aragón
Universitat Jaume I de Castellón
Dr. César Ávila
Universitat Jaume I de Castellón
Dr. Darío Páez
Universidad del País Vasco
Dr. Don Byrne
Australian National University
Dra. Elena Ibáñez
Universidad de Valencia
Dra. Elena Quiñones
Universidad de Murcia
Dr. Enric Munar
Universidad de las Islas Baleares
Dr. Enrique Cantón
Universidad de Valencia
Dra. Ester Barberá
Universidad de Valencia
Dr. Fernando Calvo
Universidad de Las Palmas
Dr. Francisco Fuertes
Universitat Jaume I de Castellón
Dr. Francisco J. Labrador
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Francisco Tortosa
Universidad de Valencia
Dr. Graeme J. Taylor
University of Toronto
Dr. Hector González Ordi
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Jaime Vila
Universidad de Granada
Dr. Jaume Roselló
Universidad de las Islas Baleares
Dr. Javier Moltó
Universitat Jaume I de Castelló
Dr. Javier Pérez Pareja
Universidad de las Islas Baleares
Dra. Jenny Moix
Universidad Autónoma de Barcelona
Dr. John Furedy
University of Toronto
Dr. Jordi Fernández-Castro
Universidad Autónoma de Barcelona

 

Dr. José Cáceres
Universidad de Deusto
Dr. José Luis Miralles
Universidad de Valencia
Dr. José Luis Fernández Trespalacios
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. José M. Fernández-Dols
Universidad Atónoma de Madrid
Dr. José Miguel Rodríguez
Universidad de Málaga
Dr. Joseph E. LeDoux
University of New York
Dr. Juan Antonio Mora
Universidad de Málaga
Dr. Juan J. Miguel-Tobal
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Juan Mayor
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Pedro M. Mateos
Universidad de Salamanca
Dr. Peter Lang
University of Florida
Dr. Luis Mayor
Universidad de Valencia
Dr. Luis Montoro
Universidad de Valencia
Dra. Mª Dolores Martín Díaz
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dra. Mª Josefa Lafuente
Universidad de Valencia
Dr. Manuel Gutiérrez-Calvo
Universidad de La Laguna, Tenerife
Dr. Manuel Ramos
Universidad de Valencia
Dr. Mariano Chóliz Montañés
Universidad de Valencia
Dr. Miguel Ángel Mateo
Universidad Complutense de Madrid
Dr. Miguel A. Vallejo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. Óscar Landeta
Universidad de Deusto
Dra. Pilar Ferrándiz
Universidad Complutense de Madrid
Dra. Pilar Jiménez Sánchez
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. Rafael Ballester

Universitat Jaume I de Castelló
Dr. Ray H. Rosenman
University of California, San Francisco
Dr. Robert B. Zajonc
University of Stanford
Dra. Rosana Clemente
Universitat Jaume I de Castelló
Dr. Vicente Garrido
Universidad de Valencia

 

Agraïments

Volem agrair al Servei de Llengües i Terminologia la seua col·laboració en la correcció lingüística dels textos.Tornar a la REME